Newsletter

Subscribe

* indicates required

Bydd Ffolio yn defnyddio’r wybodaeth yr ydych yn ei gyflwyno yn y ffurflen hon i gysylltu â chi gyda diweddariadau ac i farchnata gweithgareddau, cyfleoedd a gwasanaethau. Os gwelwch yn dda rhowch wybod i ni sut yr hoffech chi glywed gennym ni – ticiwch bob blwch perthnasol: Ffolio will use the information you provide on this form to contact you with updates and marketing about its activity, opportunities and services. Please let us know all the ways you would like to hear from us – tick each applicable option:

Gallwch newid eich meddwl unrhyw bryd trwy glicio’r ddolen ‘dileu tanysgrifiad’ sydd ar waelod pob ebost y byddwch yn ei dderbyn gennym ni. Fel arall, gallwch ebostio [email protected]. Byddwn yn trin eich gwybodaeth yn ofalus ar bob cyfrif, a ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol â thrydydd parti at ddibenion marchnata. Am ragor o wybodaeth am ein polisïau preifatrwydd, ewch i’n gwefan. Trwy glicio isod, rydych yn cytuno eich bod yn hapus i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn. You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at [email protected]. We will treat your information with respect and will not share your personal information with a third party for marketing purposes. For more information about our privacy policy, please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp’s privacy practices here.